Tuesday, February 24, 2009

AKTIVITI BERGAMBAR


Gambar semasa Mesyuarat penubuhan PEMBARU

Monday, February 23, 2009

OBJEKTIF

OBJEKTIF PEMBARU

1. Menyetukan semua masyarakat melayu Brunai yang ada di kepulauan Borneo meliputi Sabah, Sarawak, Kalimantan dan Negara Brunei Darussallam.

2. Mengekalkan Khazanah warisan Nenek Moyang keturunan Melayu Brunei khususnya warisan Kesultanan Brunei.

3. Memelihara Khazanah warisan Bangsa, kebudayaan kesenian, Sejarah dan keturunan.

4. Memajukan Ekonomi dan Pendidikan masyarakat.